kdh9520   1년 전

아래와같이 같은 자리수 끼리 비교해서 출력했는데


예시를 몇개 만들어봐도 다 맞는값이 나옵니다.

왜 자꾸 오답이날까요 ㅜ

import java.util.*;
import java.io.*;

class Main {

	public static void main(String[] args) {

		Scanner keyboard = new Scanner(System.in);

		int numOfQ = keyboard.nextInt();
		int[] q = new int[numOfQ];
		int[] st = new int[numOfQ];
		int[] ba = new int[numOfQ];

		for (int i = 0; i < numOfQ; i++) {
			q[i] = keyboard.nextInt();
			st[i] = keyboard.nextInt();
			ba[i] = keyboard.nextInt();
		}
		int count = 0;
		for (int a = 1; a <= 9; a++) {
			for (int b = 0; b <= 9; b++) {
				for (int c = 0; c <= 9; c++) {
					boolean tmp = true;
					for (int i = 0; i < numOfQ; i++) {
						if (!isTrue(a, b, c, q[i], st[i], ba[i])) {

							tmp = false;
						}
					}
					if (tmp){
						count++;
						
					}
				}
			}
		}
		System.out.println(count);

	}

	private static boolean isTrue(int a, int b, int c, int target, int stN,
			int bN) {
		boolean ret = false;
		int stN2 = 0, bN2 = 0;
		int a2 = target / 100;
		int b2 = (target - a2 * 100) / 10;
		int c2 = target - a2 * 100 - b2 * 10;
		boolean[] checked = new boolean[3];
		Arrays.fill(checked, false);

		if (a == a2 && !checked[0]) {
			stN2++;
			checked[0] = true;
		} else {
			if (a == b2 && !checked[1]) {
				bN2++;
				checked[1] = true;
			} else if (a == c2 && !checked[2]) {
				bN2++;
				checked[2] = true;
			}
		}

		if (b == b2 && !checked[1]) {
			stN2++;
			checked[1] = true;
		} else {
			if (b == a2 && !checked[0]) {
				bN2++;
				checked[0] = true;
			} else if (b == c2 && !checked[2]) {
				bN2++;
				checked[2] = true;
			}
		}
		if (c == c2 && !checked[2]) {
			stN2++;
			checked[2] = true;
		} else {
			if (c == b2 && !checked[1]) {
				bN2++;
				checked[1] = true;
			} else if (c == a2 && !checked[0]) {
				checked[0] = true;
				bN2++;
			}
		}
		if (stN == stN2 && bN == bN2)
			return true;

		return ret;
	}
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.