boulce   10달 전

Bajtuś znalazł w lesie 3 patyki. Teraz chciałby wiedzieć, czy może z nich zbudować trójkąt prostokątny lub równoboczny. Bajtuś nie może łamać patyków, może je wykorzystać tylko w całości.

번역기 돌리면 직사각형이라고 나오는데 직각삼각형이라고 해야합니다.

문제자체에서 오타를 낸건가요?

jh05013   10달 전

Trójkąt prostokątny는 직각삼각형이라는 뜻입니다.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_prostok%C4%85tny

boulce   10달 전

번역기가 직사각형이랑 직각삼각형을 구분하지 못하나보네요..

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.