jupiny   7달 전

분명히 예제를 여러 개 돌려보면 결과가 맞게 뜨는데 왜 런타임 에러가 뜨는 걸까요?ㅜㅜ

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int n;
int** arr;
int cache[500][500]; //메모이제이션을 위한 cache
static int move[4][2] = { {-1,0}, {1,0}, {0,-1}, {0,1} };//상, 하, 좌, 우

int max(int a, int b) // 최대값 찾는 함수
{
	if(a>b)
		return a;
	return b;
}

int findTree(int y, int x) // (y,x)에 판다가 있을 때, 최대로 살 수 있는 일수를 반환
{
	if(cache[y][x] != -1)
		return cache[y][x]; // cache 값 반환
	int i;
	int next_y, next_x;
	int ret = 1;
	for(i=0;i<4 ;i++)
	{
		next_y = y+move[i][0];
		next_x = x+move[i][1];
		if(next_x >= 0 && next_x < n && next_y >= 0 && next_y < n && arr[y][x] < arr[next_y][next_x])
		{
			int temp = arr[y][x];
			arr[y][x] = -1;
			ret = max(ret,1+findTree(next_y, next_x)); // 재귀함수 호출
			arr[y][x] = temp;
		}
	}
	cache[y][x] = ret; // cache 값 저장
	return ret;
}
void main()
{
	char str[500][1000];
	int i,j;
	int ret;
	scanf("%d",&n); // n * n 크기의 정사각형
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		for(j=0;j<n;j++)
		{
			cache[i][j] = -1; // cache -1로 초기화
		}
	}
	//----------입력 값 배열로 저장----------
	arr = (int**)malloc(sizeof(int*)*n);
	for(i = 0 ; i<n ; i++)
	{
		arr[i] = (int*)malloc(sizeof(int)*n);
	}
	fflush(stdin);

	for(i = 0 ; i<n ; i++)
	{
		gets(str[i]);
	}

	for(i = 0 ; i<n ; i++)
	{
		arr[i][0] = atoi(strtok(str[i]," "));
		for(j = 1 ; j<n ; j++)
		{
			arr[i][j] = atoi(strtok(NULL," "));
		}
	}
	//=========================================
	ret = 1;
	for(i=0 ; i<n ; i++)
	{
		for(j = 0 ; j<n ; j++)
		{
			ret = max(ret,findTree(i,j));
		}
	}
	printf("%d\n",ret);
	/* cache 출력
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		for(j=0;j<n;j++)
		{
			printf("%d ",cache[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}*/
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.