jupiny   6달 전

음수일 때도 모두  확인해봤고, 별다른 문제가 없어보이는데 계속 런타임 에러가 뜨네요 ㅠㅠ

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int n;
int** arr;
char str[100000][15];
int cache[100000][3];

int min(int a, int b)
{
	if(a<b)
		return a;
	return b;
}

int triangle(int y, int x)
{
	int ret = 987654321;
	if(cache[y][x] != -1000)
		return cache[y][x];
	if(y == n-2)
		return arr[y][x] + arr[y+1][1];
	if(x==1)
	{
		ret = min(ret,arr[y][x] + triangle(y+1,0));
		ret = min(ret,arr[y][x] + triangle(y+1,1));
		ret = min(ret,arr[y][x] + triangle(y+1,2));
	}
	else if(x==0)
	{
		ret = min(ret,arr[y][x] + triangle(y+1,0));
		ret = min(ret,arr[y][x] + triangle(y+1,1));
	}
	else if(x==2)
	{
		ret = min(ret,arr[y][x] + triangle(y+1,1));
		ret = min(ret,arr[y][x] + triangle(y+1,2));
	}
	cache[y][x] = ret;
	return ret;	
}

void main()
{
	int i,j;
	int ret;
	int zero;
	scanf("%d",&n);
	
	//----------입력 값 배열로 저장----------
	arr = (int**)malloc(sizeof(int*)*n);
	for(i = 0 ; i<n ; i++)
	{
		arr[i] = (int*)malloc(sizeof(int)*3);
	}
	fflush(stdin);

	for(i = 0 ; i<n ; i++)
	{
		gets(str[i]);
	}

	for(i = 0 ; i<n ; i++)
	{
		arr[i][0] = atoi(strtok(str[i]," "));
		for(j = 1 ; j<3 ; j++)
		{
			arr[i][j] = atoi(strtok(NULL," "));
		}
	}
	scanf("%d",&zero);
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		for(j=0;j<3;j++)
		{
			cache[i][j] = -1000; // cache -1000로 초기화
		}
	}
	//=========================================
	printf("1. %d\n",triangle(0,1));	
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.