시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Bituś i Bajtuś spędzają wakacje nad Morzem Bajtockim. Ale nawet na plaży, bardziej niż ciepły piasek i wysokie fale, interesują ich intelektualne rozrywki. Zgromadzili spory stosik okrągłych kamyków, które morze wyrzuciło na brzeg, i rozpoczęli nową grę. Zasady są bardzo proste. Bituś w pierwszym ruchu może zabrać dowolną niezerową liczbę kamyków, pod warunkiem że nie zabierze wszystkich. Następnie chłopcy (zaczynając od Bajtusia) wykonują naprzemiennie ruchy, a w każdym ruchu mogą zabrać taką niezerową liczbę kamyków (włączając w to zabranie całego stosiku), jaka nie była zabrana w żadnym poprzednim ruchu. Innymi słowy, w każdym ruchu należy zabrać inną liczbę kamyków. Przegrywa ten, kto nie może wykonać ruchu.

Mając daną liczbę kamyków na początku gry i zakładając, że obaj chłopcy grają optymalnie, sprawdź, czy grę wygra Bituś.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita t (1 ≤ t ≤ 1 000 000), oznaczająca liczbę przypadków testowych do rozważenia.

W każdym z kolejnych t wierszy znajduje się po jednej liczbie całkowitej n (1 ≤ n ≤ 1 000 000 000), która oznacza liczbę kamyków na początku gry.

출력

Na wyjście należy wypisać dokładnie t wierszy zawierających odpowiedzi dla kolejnych przypadków testowych z wejścia. Każdy wiersz powinien zawierać słowo TAK lub NIE, w zależności od tego, czy Bituś wygra grę.

예제 입력 1

1
3

예제 출력 1

NIE