시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
4 초 256 MB 1 1 1 100.000%

문제

Bajtazar ogląda właśnie w sklepie wykładzinę. Niestety na niektórych fragmentach wykładziny są brzydko wyglądające wady fabryczne. Ponieważ Bajtazar chciałby zakupić jak najwięcej wykładziny, postanowił, że dopuszcza kupienie wykładziny z jedną wadą. Postawi w tym miejscu dużą donicę z kwiatami i nie będzie problemu.

Dla uproszczenia wykładzinę dostępną w sklepie reprezentujemy jako prostokąt o wysokości w i szerokości s podzielony na w × s kwadracików o rozmiarach 1 × 1. Dla każdego kwadracika wiemy, czy zawiera on wadliwy fragment wykładziny. Bajtazar chciałby kupić jak największy prostokątny kawałek wykładziny składający się z kwadracików jednostkowych, w którym co najwyżej jeden kwadracik jest wadliwy. Ile wynosi pole powierzchni takiego kawałka?

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite w i s (1 ≤ w, s ≤ 2000), oznaczające odpowiednio wysokość i szerokość wykładziny dostępnej w sklepie. Kolejne w wierszy opisuje wykładzinę. Każdy z tych wierszy zawiera napis składający się z s znaków . (kwadracik bez wad) i # (kwadracik wadliwy), który opisuje poszczególne kwadraciki jednostkowe wykładziny.

출력

Wypisz maksymalne pole powierzchni prostokątnego kawałka wykładziny, który składa się z kwadracików jednostkowych i zawiera co najwyżej jeden wadliwy kwadracik.

예제 입력 1

4 5
#.#..
....#
..#..
....#

예제 출력 1

12