시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 256 MB 1 1 1 100.000%

문제

Prace wykończeniowe w nowym domu Bajtazara dobiegają końca. Pozostało tylko wkręcić po jednej żarówce w każdym z n pokoi. Dla każdego pokoju ustalił minimalną moc żarówki, która dostatecznie dobrze oświetli ten pokój.

Bajtazar kupił n żarówek, lecz teraz zauważył, że nie spełniają one do końca jego oczekiwań. Być może nie jest możliwe dobre doświetlenie wszystkich pokoi, a być może niektóre żarówki niepotrzebnie mają tak dużą moc. Bajtazar postanowił więc wybrać się do sklepu i wymienić niektóre żarówki, tak aby móc wystarczająco oświetlić wszystkie pomieszczenia, a jednocześnie jak najbardziej ograniczyć łączną moc żarówek. Sklep dysponuje żarówkami o dowolnych dodatnich mocach. Plecak Bajtazar pozwala zabrać na wymianę co najwyżej k żarówek - jest to maksymalna liczba żarówek, które gotów jest wymienić.

Pomóż Bajtazarowi wybrać, które żarówki należy wymienić na inne, tak aby wszystkie pokoje były wystarczająco oświetlone i jednocześnie by maksymalnie ograniczyć łączną moc żarówek.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i k (1 ≤ kn ≤ 500 000), oznaczające odpowiednio liczbę pokoi (jest to jednocześnie liczba żarówek) oraz liczbę żarówek, które można zmieścić w plecaku Bajtazara. Pokoje są ponumerowane od 1 do n. W drugim wierszu wejścia znajduje się n liczb całkowitych p1, p2, ..., pn (1 ≤ pi ≤ 109) oznaczających moce żarówek, które aktualnie posiada Bajtazar. W trzecim wierszu wejścia znajduje się n liczb całkowitych w1, w2, ..., wn (1 ≤ wi ≤ 109) oznaczających wymagania dotyczące oświetlenia w kolejnych pokojach - w pokoju i należy wkręcić żarówkę o mocy co najmniej wi.

출력

Jeśli nie da się tak wymienić co najwyżej k żarówek, by wszystkie pokoje były dostatecznie oświetlone, na wyjście należy wypisać NIE. W przeciwnym wypadku należy wypisać jedną liczbę całkowitą, oznaczająca minimalną sumaryczną moc wszystkich żarówek użytych do oświetlenia domu po wymianie co najwyżej k żarówek.

예제 입력 1

6 2
12 1 7 5 2 10
1 4 11 4 7 5

예제 출력 1

33

힌트

Wystarczy wymienić żarówkę o mocy 2 na żarówkę o mocy 4 oraz żarówkę o mocy 10 na żarówkę o mocy 4. Wówczas prawie wszystkie pokoje będą miały żarówki o dokładnie takiej mocy jak minimalne wymaganie. Wyjątkiem będzie pokój, który wystarczyłoby oświetlić żarówką o mocy 11, który zostanie oświetlony żarówką o mocy 12.