시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 512 MB 554 167 147 33.333%

문제

Mirko je nedavno otputovao u Ameriku i tamo je iznajmio moderan američki kabriolet narančaste boje s bijelim crtama, automatskim mjenjačem, navigacijom, i . . . prikaznikom na engleskom jeziku s imperijalnim sustavom mjera. Najviše ga muči to što je potrošnja goriva izražena u miljama po galonu, pa mu je teško procijeniti koliko mu mašina zapravo "guta" benzina.

Napišite program koji će preračunati potrošnju goriva iz broja milja po galonu u broj litara po 100 kilometara.

Napomena: 1 galon jednak je točno 3.785411784 litara, a 1 milja jednaka je točno 1609.344 metara.

입력

U prvom i jedinom retku ulaznih podataka nalazi se decimalni broj x (1 ≤ x ≤ 1000) s dvije decimale, koji predstavlja koliko milja po galonu prijede Mirkov automobil. 

출력

Potrebno je ispisati jedan decimalan broj, koliko litara troši automobil na 100 kilometara. Tolerirat će se apsolutno i relativno odstupanje od službenog rješenja za 10−6 .

예제 입력 1

10.00

예제 출력 1

23.521458