시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB114785661.538%

문제

Potrebno je, pomoću ASCII znakova, napraviti grafički prostorni prikaz hrpe poslaganih kockica. Kocke su pravilno složene u m redaka i n stupaca, a na nekim kockama se nalazi jedna ili više drugih kocaka koje na taj način formiraju tornjeve. Redci su označeni redom brojevima od 1 do m tako da redak broj 1 označava najudaljeniji, a redak broj m najbliži redak na grafičkom prikazu. Stupci su označeni redom brojevima od 1 do n, slijeva na desno. Neke kocke zaklanjaju druge kocke koje su onda djelomično ili potpuno skrivene. Jednu kocku prikazujemo pomoću znakova “+” (plus), “-” (minus), “|” (okomita crta), “/” (kosa crta) i “ ” (razmak) u 6 redaka i 7 stupaca na sljedeći način:

 +---+
 /  /| 
+---+ |
|  | +
|  |/
+---+

Napišite program koji će odrediti grafički prikaz cijele zadane konfiguracije, koristeći pri tome što je moguće manje redaka i stupaca. Prazna polja označite znakom “.” (točka).

입력

U prvom redu se nalaze prirodni brojevi m i n (1 ≤ m, n ≤ 50). U svakom od sljedećih m redova nalazi se n prirodnih brojeva. Svaki od njih je manji od ili jednak 50, a označava visinu tj. ukupni broj naslaganih kockica na toj poziciji.

출력

Ispišite grafički prikaz zadanih kocaka u prostoru kako je opisano u tekstu zadatka.

예제 입력 1

1 2
1 2

예제 출력 1

......+---+
...../  /|
....+---+ |
..+-|  | +
./ |  |/|
+---+---+ |
|  |  | +
|  |  |/.
+---+---+..

예제 입력 2

3 1
2
1
3

예제 출력 2

......+---+
..+---+ /|
./  /|-+ |
+---+ | | +
|  | + |/|
|  |/|-+ |
+---+ |/| +
|  | + |/.
|  |/| +..
+---+ |/...
|  | +....
|  |/.....
+---+......

예제 입력 3

2 3
2 3 2
1 2 1

예제 출력 3

........+---+....
......./  /|....
......+---+ |....
....+-|  | +---+
.../ |  |/  /|
..+---+---+---+ |
..| /  /|  | +
..| +---+ |  |/|
..+-|  | +---+ |
./ |  |/  /| +
+---+---+---+ |/.
|  |  |  | +..
|  |  |  |/...
+---+---+---+....