시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB53360.000%

문제

Napišite program koji će služiti kao jednostavan tablični kalkulator. Tablični kalkulator je tablica koja se sastoji od polja organiziranih u stupce i retke.

Svako polje tablice može sadržavati ili broj ili formulu. Formula počinje znakom = iza kojeg dolazi adresa jednog ili više polja, međusobno odvojenih znakom +. Unutar formule ne smije se nalaziti niti jedan razmak. Vrijednost polja koje sadrži formulu jednaka je zbroju vrijednosti polja navedenih u toj formuli.

Adresa polja sastoji se od oznake stupca iza koje slijedi oznaka retka, bez razmaka. Stupci tablice su označeni na sljedeći način: A, B, C, …, Z, AA, AB, AC, …, AZ, BA, BB, BC, …, BZ, CA, CB, CC, …, CV. Takve oznake stupaca odgovaraju brojevima 1 do 100. Retci tablice označeni su brojevima 1 do 100.

입력

U prvom redu nalaze se dva cijela broja R i S (1 ≤ R ≤ 100, 1 ≤ S ≤ 100). Broj R predstavlja broj redaka, a S broj stupaca u tablici.

U svakom od sljedećih R redova nalazi se S podataka o poljima u tom retku tablice. Svaki podatak o polju je ili nenegativni cijeli broj manji ili jednak od 100 ili formula u kojoj se pojavljuje najviše 10 pribrojnika (adresa polja).

Ulazni podaci bit će takvi da se cirkularno referenciranje polja neće pojavljivati. 

출력

Potrebno je ispisati R redaka. U svakom se retku treba nalaziti S brojeva koji predstavljaju vrijednosti odgovarajućih polja u tablici. Svaki od tih brojeva bit će manji od 231

예제 입력 1

2 2
1 =B2+A2
3 5

예제 출력 1

1 8
3 5

예제 입력 2

3 4
10 34 37 =A1+B1+C1
40 17 34 =A2+B2+C2
=A1+A2 =B1+B2 =C1+C2 =D1+D2

예제 출력 2

10 34 37 81
40 17 34 91
50 51 71 172

예제 입력 3

5 4
11 =A5+A3+D5+C4+B2 2 =D4+C4+A1+B4
=B3+C4 5 =A2+D5 5
=B3 13 9 =C5+C3+C1+A1+B1
2 14 9 =B2+D5+C3
=C5+B5+D2+D2 =B3 3 =A4+A1+B2+B4

예제 출력 3

11 85 2 80
22 5 54 5
13 13 9 110
2 14 9 46
26 13 3 32