시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
6 초 128 MB42133.333%

문제

Mirko i Slavko su čuli u zadnje vrijeme puno fantastičnih algoritama i zadataka vezanih za stringove, pa su odlučili okušati svoje znanje.

Slavko je dao Mirku jedan zadatak, u kojemu Mirko dobije string S, i mora reći duljinu najduljeg podstringa od S koji se pojavljuje u S na bar 2 različita mjesta. No Slavko dobro zna da je taj zadatak prelagan za Mirka, pa mu ubrzo zadaje drugi zadatak. U drugom zadatku Slavko daje Mirku string S i broj K, te mu kaže da smije promijeniti bilo koje slovo u S u bilo koje drugo slovo, ali mijenjanje smije izvršiti najviše K puta. Sad Slavko traži od Mirka najveće rješenje prvog zadatka koje možemo dobiti mijenjanjem stringa S.

Mirka je zaboljela glava razmišljajući, ali nipošto ne želi priznati Slavku da postoji zadatak koji on ne zna riješiti, pa vas moli da vi riješite zadatak umjesto njega. 

입력

U prvom redu se nalazi K (0 ≤ K ≤ 5 000).

U drugom redu se nalazi string S koji se sastoji isključivo od malih slova engleske abecede (1 ≤ |S| ≤ 5 000). 

출력

Potrebno je ispisati točno jedan broj, rješenje drugog zadatka. 

예제 입력 1

1
abcba

예제 출력 1

3

예제 입력 2

7
aaaaaaaaaa

예제 출력 2

9

예제 입력 3

2
tmirkoxlyzmirkoslav

예제 출력 3

8

힌트

zamjenom trećeg slova 'c' u 'a' string 'aba' pojavljuje 2 puta.