시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB74360.000%

문제

Mirko je zamislio supertajni prirodan broj X koji u sebi skriva tajnu upravljanja svemirom. Njegov najbolji prijatelj Slavko opijen je moći i želi se domoći toga broja. Tijekom kasnonoćnog prekopavanja Mirkovih ladica, naišao je na papirić na kojem je objašnjeno da je suma broja X i njemu zrcalnog broja točno Y. Zrcalni broj od X tvorimo tako da unatrag zapišemo njegove dekadske znamenke. Tako je primjerice zrcalni broj od 123 jednak 321, dok je zrcalni broj od 520 jednak 25.

Za zadani broj Y izračunajte koliko prirodnih brojeva X zadovoljava gornju konstrukciju.

입력

U prvom retku nalazi se T (1 ≤ T ≤ 500), broj testnih primjera na koje morate odgovoriti. U svakom od sljedećih T redaka nalazi se po jedan prirodan broj Y (1 ≤ Y ≤ 1018), opisan u tekstu zadatka. 

출력

Za svaki od T brojeva Y potrebno je ispisati jedan redak: koliko različitih brojeva X generira upravo taj broj Y.

Napomena: rješenje za pojedini Y potpuno je neovisno o prethodnim ili sljedećim redcima ulaznih podataka. 

예제 입력 1

4
10
11
121
109

예제 출력 1

1
1
9
0

힌트

10 = 5 + 5
11 = 10 + 1
121 = 110 + 11 = 92 + 29 = 83 + 38 = 74 + 47 = 65 + 56 = 56 + 65 = 47 + 74 = 38 + 83 = 29 + 92