시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
4 초 128 MB0000.000%

문제

Mirko je na sajmu kupio novi pametni Roomba usisivač. Kako bi ga isprobao, napravio je kutiju od kartona i njeno dno podijelio na (N + 1) redaka i stupaca označenih brojevima od 0 do N. Na svako polje u kutiji Mirko je postavio određeni broj novčića. U kutove, odnosno na polja (0, 0), (0, N), (N, 0) i (N, N) stavio je zlatne novčiće, a u preostala polja srebrne. Usisivač se na početku nalazi na polju (0, 0) te se u jednoj sekundi može pomaknuti na jedno od (najviše) osam susjednih polja.

Mirko je zapovjedio svome pametnom usisivaču da pokupi sve zlatne novčiće i što više srebrnih novčića te da se za točno 4·N sekundi vrati na polje s kojeg je i krenuo. Međutim, usisivač je samo tužno odgovorio da ne zna izračunati putanju kojom će pokupiti najviše novčića.

Napišite program koji će izračunati najveći broj novčića koje usisivač može pokupiti. 

입력

U prvome retku nalazi se prirodan broj N (1 ≤ N ≤ 500).

U sljedećih N + 1 redaka nalazi se po N + 1 prirodnih brojeva, koji predstavljaju broj novčića na pojedinom polju kutije. Broj novčića u svakom polju bit će manji ili jednak 10000. 

출력

U prvi i jedini redak treba ispisati najveći broj novčića koje usisivač može skupiti u 4·N sekundi tako da se na kraju vrati na početnu poziciju i pokupi sve zlatne novčiće. 

예제 입력 1

2
1 1 1
1 10 1
1 1 1

예제 출력 1

17

예제 입력 2

3
1 2 3 4
2 3 4 5
3 4 5 6
4 5 6 7

예제 출력 2

51