시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
2 초 512 MB31181760.714%

문제

Mirko stoji na ulazu, a Slavko na izlazu iz tunela. Oni zapisuju registracijske oznake automobila redom kojim oni prolaze pokraj njih i te podatke javljaju policijskoj patroli koja se nalazi nekoliko kilometara dalje.

Na osnovi Mirkovih i Slavkovih podataka policijska patrola može nepogrešivo utvrditi da su neki vozači pretjecali u tunelu, što je naravno strogo zabranjeno.

Napišite program koji će odrediti broj vozača za koje se sa sigurnošću može tvrditi da su počinili navedeni prekršaj.

Pretpostavljamo da je promet u tunelu protekao normalno, tj. bez sudara, bez zaustavljanja itd.

입력

U prvome retku nalazi se prirodan broj N (1 ≤ N ≤ 1000), broj automobila.

U sljedećih N redaka nalaze se registracijske oznake tih automobila, redoslijedom kojim su ulazili u tunel.

U sljedećih N redaka nalaze se registracijske oznake tih automobila, redoslijedom kojim su izlazili iz tunela.

Registracijska oznaka nekog automobila sastoji se od najmanje šest i najviše osam znakova, a jedini dozvoljeni znakovi su velika slova engleske abecede (A-Z) i znamenke dekadskog sustava (0-9). 

출력

U prvi i jedini redak treba ispisati broj vozača koje policija sigurno može kazniti zbog nepropisnog pretjecanja.

예제 입력 1

3
ZG100LK
OS1234K
ST999D
ZG100LK
ST999D
OS1234K

예제 출력 1

1

예제 입력 2

5
ZG508OK
PU305A
RI604B
ZG206A
ZG232ZF
PU305A
ZG232ZF
ZG206A
ZG508OK
RI604B

예제 출력 2

3