시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
2 초 512 MB105555.556%

문제

Nedavno je u Hrvatskoj nastao novi grad zvan Xor. Grad se sastoji od N raskrižja te M dvosmjernih cesta. Svaka cesta povezuje par raskrižja te ima duljinu, nenegativni cijeli broj. Mirko se nedavno preselio u Xor grad te planira često koristiti taksije. Za Xor grad svojstveno je da se cijena taksi vožnje računa na poseban način: koristi se bitovna XOR operacija nad duljinama cesta. Na primjer, ako vožnja prolazi cestama duljina 3, 4 i 6, cijena je 3 XOR 4 XOR 6 = 1. Tijekom vožnje taksi smije proći istom cestom više puta, a svaki prolaz računa se u cijenu.

Mirko želi isplanirati niz vožnji taksijem tako da potroši što manje na sve vožnje. Svaka vožnja zadana je polaznim raskrižjem A i dolaznim raskrižjem B, a potrebno je odrediti najmanju moguću cijenu vožnje. Taksi smije doći u raskrižje B i nastaviti vožnju, no mora naknadno završiti vožnju u B (vidi prvi primjer). 

입력

U prvom retku nalaze se brojevi N i M (1 ≤ N, M ≤ 200 000), broj raskrižja i broj cesta.

U sljedećih M redaka se nalaze opisi cesta. U svakom retku nalaze se tri broja A, B i C (1 ≤ A < B ≤ N; 0 ≤ C ≤ 1 000 000 000) koji označuju da cesta povezuje raskrižja A i B, a duljina joj je C.

Nikoje dvije ceste neće povezivati isti par raskrižja.

Iz svakog raskrižja bit će moguće doći do svakog drugog raskrižja.

U sljedećem retku nalazi se prirodan broj Q (1 ≤ Q ≤ 200 000), broj Mirkovih vožnji.

U sljedećih Q redaka nalaze se vožnje. Svaka vožnja opisana je parom brojeva A i B (1 ≤ A, B ≤ N), gdje je A polazno raskrižje te B dolazno. 

출력

Za svaku od Q zadanih vožnji, ispišite u jedan redak najmanju moguću cijenu vožnje. Cijene je potrebno ispisati u poretku u kojem su vožnje bile zadane na ulazu.

Napomena: A XOR B na i-toj poziciji u bazi 2 ima jedinicu ako i samo ako su znamenke na itoj poziciji u A i B različite (npr. 0011 XOR 0101 = 0110). 

예제 입력 1

5 5
1 2 3
2 3 9
3 4 2
4 5 6
3 5 7
1
1 2

예제 출력 1

0

예제 입력 2

4 6
1 2 7
1 3 2
1 4 0
2 3 13
2 4 19
3 4 31
3
4 1
4 2
4 3

예제 출력 2

0
6
2

힌트

raskrižja na kojima će se Mirkov taksi pojaviti: (1, 2, 3, 4, 5, 3, 2), cijena = 3 XOR 9 XOR 2 XOR 6 XOR 7 XOR 9 = 0