시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB55333164.583%

문제

Pamćenje telefonskih brojeva može biti naporno. Ponekad je lakše zapamtiti broj u nekoj brojevnoj bazi osim dekadske pa ga preračunati u dekadsku tek kad je potrebno.

Složenost zapisa broja u nekoj brojevnoj bazi definiramo kao broj parova susjednih znamenaka koje se razlikuju. Na primjer, složenost zapisa 123 je dva, a složenost zapisa 4444 je nula.

Za zadani broj, potrebno je odrediti u kojoj brojevnoj bazi između 2 i 10 je složenost njegovog zapisa najmanja. 

입력

Na ulazu se nalazi jedan prirodni broj, koji se sastoji od najviše deset znamenaka u dekadskom zapisu.

출력

Potrebno je ispisati jedan broj između 2 i 10, brojevnu bazu u kojoj je složenost zapisa broja s ulaza najmanja. Ukoliko više brojevnih baza zadovoljava taj uvjet, odabiremo najveću od njih (pošto će u njoj zapis vjerojatno biti najkraći). 

예제 입력 1

255

예제 출력 1

4

예제 입력 2

3780666

예제 출력 2

10