시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB0000.000%

문제

U svrhu uspostavljanja kontakta sa vanzemaljcima, na Zemlji je postavljen niz velikih građevina vidljivih iz svemira, kako bi nas putnici iz svemira lakše uočili. Nakon 15 godina i 10000000 milijardi kuna utrošenih u izgradnju, tim znanstvenika došao je do zaključka da bi u svrhu isticanja postojanja inteligentnog života na Zemlji bilo dobro da postoji određena simetrija među navedenim građevinama. Konkretno, prvi korak plana je postizanje simetrije s obzirom na pravac paralelan s y-osi Kartezijevog koordinatnog sustava u kojem su prikazane lokacije građevina.

Budući da je budžet za ovaj projekt već davno probijen, potrebno je ostvariti navedenu simetriju uz što manji trošak. Stoga je potrebno odrediti najmanji broj građevina koji je potrebno izgraditi za postizanje simetrije. 

입력

U prvom redu nalazi se prirodan broj N (1 ≤ N ≤ 1000), broj postojećih građevina.

U svakom od sljedećih N redova nalaze se dva cijela broja X i Y, koordinate građevina u Kartezijevom koordinatnom sustavu. Koordinate su cijeli brojevi po apsolutnoj vrijednosti manji od 108 (sto milijuna). Niti jedan par građevina ne nalazi se na istim koordinatama. 

출력

U prvom redu potrebno je ispisati cijeli broj R, najmanji broj novih građevina potrebnih za postizanje simetrije.

U svakom od sljedećih R redova potrebno je ispisati koordinate lokacija novih građevina.

Napomena: Ukoliko postoji više rješenja koja zadovoljavaju uvjete, ispišite bilo koje. 

예제 입력 1

3
1 5
3 2
6 5

예제 출력 1

1
4 2

예제 입력 2

7
1 3
3 2
4 4
7 2
8 4
11 3
10 4

예제 출력 2

3
9 2
5 2
2 4

예제 입력 3

4
2 3
7 3
4 3
6 3

예제 출력 3

1
1 3