시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 256 MB108574654.118%

문제

U tekst procesoru je zadan niz od N znakova. U svakom od M koraka Mirko odabere dva broja A i B te okrene podniz koji se sastoji od svih znakova izmeñu pozicije A (uključivo) i pozicije B (uključivo). Podniz okrene tako da prvi znak u podnizu zamijeni sa zadnjim, drugi sa predzadnjim i tako dalje. U nizu su pozicije označene brojevima od 1 do N.

Napišite program koji će odrediti konačno stanje niza nakon svih okreta. 

입력

U prvom retku nalazi se početni niz. Niz će se sastojati od malih slova engleske abecede, te će njegova duljina N biti manja ili jednaka od 2,500,000. U sljedećem retku nalazi se prirodni broj M (1 ≤ M ≤ 2,500), broj koraka. U svakom od sljedećih M redaka nalaziti će se dva prirodna broja A i B (1 ≤ A ≤ B ≤ N), koji opisuju jedan korak. 

출력

U prvi i jedini redak potrebno je ispisati niz nakon svih okreta. 

예제 입력 1

lukakuka
3
1 4
5 8
1 8

예제 출력 1

kukaluka

예제 입력 2

kukulelebodumepcele
5
3 7
10 12
2 10
5 18
5 15

예제 출력 2

kubeeludomepcelluke