시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB111100.000%

문제

Na jednom jezeru nalazi se beskonačan niz lopoča, pravilno poredanih jedan do drugog u ravnoj liniji, na kojima se svakodnevno odmaraju žabe. Svako jutro žabe se poredaju po lopočima prema sljedećim pravilima:

  • Postoji N tipova žaba, tipovi su označeni redom brojevima od 1 do N, te je, za svaki tip, poznato koliko ukupno žaba tog tipa obitava na jezeru.
  • Žaba tipa d uvijek skače udaljenost u iznosu od d lopoča, a svaka žaba skače sve dok ne stigne do lopoča na kojem nema druge žabe, te se tamo zadrži do kraja dana.
  • Na jezeru žabe dolaze jedna po jedna, te skaču po gornjim pravilima dok se ne smjeste na lopoč. Najprije na red dolaze sve žabe tipa 1, zatim sve žabe tipa 2, i tako dalje do žaba tipa N.

Slijedi ilustracija prvog primjera. Ukupno postoji tri tipa žaba, a na jezeru obitavaju po dvije žabe svakog tipa.

Nule predstavljaju prazne lopoče, a ostali brojevi tip žabe koja se zadržala na lopoču. Osjenčani su lopoči po kojima je zadnja žaba skakala dok se nije smjestila na svoj lopoč. 

Zadnja žaba tipa 1 nalazi se na poziciji 2, žaba tipa 2 na poziciji 6, a zadnja žaba tipa 3 na poziciji 9.

Napišite program koji će za svaki tip žabe odrediti poziciju najdaljeg lopoča na kojem se nalazi žaba tog tipa. 

입력

U prvom retku nalazi se prirodan broj N (1 ≤ N ≤ 10), broj tipova žaba.

U svakom od sljedećih N redaka nalazi se po jedan prirodan broj manji ili jednak od 50 000 000, broj žaba odgovarajućeg tipa, redom od tipa 1 do tipa N.

출력

U N redaka treba ispisati po jedan prirodan broj, poziciju najdaljeg lopoča na kojem se nalazi žaba odreñenog tipa, redom od tipa 1 do tipa N. 

예제 입력 1

3
2
2
2

예제 출력 1

2
6
9

예제 입력 2

3
10000000
10000000
10000000

예제 출력 2

10000000
30000000
50000001

예제 입력 3

5
1
5
5
2
1

예제 출력 3

1
10
18
20
5