시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 64 MB31133.333%

문제

Mirko i Slavko igraju jednu jako zanimljivu igru. Mirko na (jako dugom) papiru napiše N brojeva. Slavko tada uzima olovku i prekriži neke od tih brojeva. Nakon toga se svi neprekiženi brojevi prepisuju na novi papir u istom poretku, a Slavko dobiva bodove tako da zbroji sve umnoške dvaju susjednih brojeva. Na primjer: ako je prepisani niz { 3, 6, -1, 2 }, onda Slavko dobiva 3*6 – 6*1 – 1*2 = 10 bodova. Ukoliko prepisani niz ima manje od 2 broja, Slavko dobiva nula bodova.

Slavko je u nedoumici: ne zna koje brojeve treba prekrižiti na Mirkovom popisu tako da ostvari maksimalni mogući broj bodova. Napišite program će odrediti taj maksimalni mogući broj bodova. 

입력

U prvom redu se nalazi broj N (3 ≤ N ≤ 30 000), koliko ima brojeva zapisanih na Mirkovom papiru. U svakom od sljedećih N redova nalazi se po jedan realan broj Xi (-10.00 ≤ Xi ≤ 10.00) sa Mirkovog papira, zapisan na točno dvije decimale, sa nulama na kraju ako je potrebno. 

출력

U prvi i jedini redak ispišite maksimalni broj bodova koje Slavko može dobiti. Rezultat je potrebno ispsati pomoću točno četiri decimalne znamenke. 

예제 입력 1

3
8.52
1.00
9.61

예제 출력 1

81.8772

예제 입력 2

5
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

예제 출력 2

40.0000

예제 입력 3

3
-1.25
10.00
-1.00

예제 출력 3

1.2500