시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 64 MB24151260.000%

문제

Mirko se zaposlio kao električar. Prvog dana na poslu je zatekao sljedeću situaciju: potrebno je A prekidača spojiti s B žarulja tako da je svaki prekidač spojen na točno jednu žarulju, te je na svaku žarulju spojen barem jedan prekidač.

Na koliko načina to Mirko može napraviti? Dva načina spajanja smatramo različitima ukoliko postoji barem jedan prekidač koji nije spojen na istu žarulju u oba spajanja (tj. i prekidači i žarulje su "numerirani"). 

입력

U prvom i jedinom retku ulaza nalaze se prirodni brojevi A i B, broj prekidača i broj žarulja, takvi da je A, B ≤ 100 000. 

출력

U prvi i jedini redak izlaza potrebno je ispisati traženi broj načina. Budući da taj broj može biti vrlo velik potrebno je ispisati samo ostatak pri dijeljenju tog broja s 1 000 000 007. 

예제 입력 1

1 2

예제 출력 1

0

예제 입력 2

4 4

예제 출력 2

24

예제 입력 3

4 3

예제 출력 3

36