시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB111100.000%

문제

U jednom nakrivljenom gradu, staze i ulice se ne grade tako da se sijeku pod pravim kutom, već uvijek pod kutom koji je višekratnik od 60 stupnjeva. Točnije, grad možemo smjestiti u trokutastu mrežu odnosno koordinatni sustav u kojemu x i y osi zatvaraju kut od 60 stupnjeva kao na slici dolje. Ako su A i B točke sa cjelobrojnim koordinatama onda su one susjedi ako je njihova Euklidska udaljenost jednaka 1. Primijetite da sva točka ima točno 6 susjeda.

U gradu postoji n staza — svaka staza povezuje neku točku i jednog njenog susjeda. Grad je osigurao sredstva da se staze asfaltiraju i pretvore u moderne prometnice. Medutim, nije dozvoljeno da na tim, novim prometnicama postoje oštri zavoji. Točnije, nije dozvoljeno da se dvije asfaltirane staze dodiruju u točki i pritom zatvaraju šiljasti kut.

Odredite koliko je najviše staza moguće asfaltirati tako da se ne dobije niti jedan oštar zavoj.

입력

U prvom redu se nalazi prirodni broj n (1 ≤ n ≤ 1 000) — broj staza. U svakom od sljedećih n redova nalaze se četiri prirodna broja xA, yA, xB i yB (1 ≤ xA, yA, xB, yB ≤ 100) — redom koordinate točaka A i B koje su povezane stazom. Toˇcke A i B su uvijek susjedne točke, a niti jedna staza se u ulazu ne pojavljuje više puta.

출력

Ispišite traženi maksimalni broj asfaltiranih staza.

예제 입력 1

17
1 1 2 1
1 1 1 2
3 2 4 2
3 2 2 2
3 2 3 3
3 2 3 1
3 2 4 1
3 2 2 3
4 1 3 1
3 1 2 1
1 2 1 3
1 3 2 3
3 3 4 2
4 2 4 1
1 2 2 2
4 2 5 2
2 4 3 4

예제 출력 1

10

힌트