시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB0000.000%

문제

Adrian vodenim bojicama crta konveksne poligone u koordinatnom sustavu. U nedostatku vremena neće im popunjavati unutrašnjost, ali želi naglasiti redoslijed kojim su poredani tako da nijansa pojedine točke ruba poligona ovisi o broju poligona koji tu točku prekrivaju. Točnije, recimo da Adrian crta poligone p1, p2, . . . , pn, on će pojedini segment poligona pj nacrtati nijansom t ako se taj segment (osim možda njegovih krajnjih točaka) nalazi u unutrašnjosti točno t od kasnijih poligona pj+1, . . . , pn.

Kada Adrian crta neki segment nijansom t on potroši 1/(t+1) jedinica crne boje po jedinici duljine segmenta. Odredite ukupnu količinu boje koju Adrian treba potrošiti kako bi nacrtao sve poligone.

입력

U prvom redu se nalazi prirodni broj n (1 ≤ n ≤ 10) — broj poligona. Slijedi n blokova gdje k-ti blok sadrži opis poligona pk. U prvom redu bloka se nalazi prirodni broj m (3 ≤ m ≤ 20) — broj vrhova poligona. U svakom od sljedećih m redova se nalaze dva cijela broja x i y (0 ≤ x, y ≤ 100) — koordinate jednog vrha poligona. Vrhovi poligona su zadani u pozitivnom smjeru (suprotno od kazaljke na satu), a poligon je uvijek konveksan te ne sadrži uzastopne paralelne stranice.

Možete pretpostaviti da se različiti poligoni nikad ne dodiruju duž vrha ili stranice. Točnije ako su A i B dužine odnosno stranice različitih poligona pi i pj onda A i B uopće nemaju zajedničkih točaka ili se sijeku u točno jednoj točki koja leži u unutrašnjosti dužina A i B.

출력

Ispišite traženu ukupnu količinu boje. Tolerirat će se apsolutno i relativno odstupanje od službenog rješenja za 10−6.

예제 입력 1

2
3
2 10
5 1
10 10
3
1 2
9 2
6 12

예제 출력 1

51.98133148218655

예제 입력 2

3
5
1 1
10 1
11 5
7 8
1 5
3
2 2
9 2
5 9
4
1 8
9 0
10 3
10 7

예제 출력 2

69.85925507402564

힌트

Sample 1: 

Sample 2: