시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
2 초 512 MB221100.000%

문제

Програмчлалын олимпиадын бодлогуудын г лбэр яагаад марзан марзан адал явдалтай, ө үү хосг й йл явдлаар д рэн т хтэй байдаг юм бол? Энэ бодлогын г лбэрийг ч бас тиймээр ү ү үү үү ө үү бичмээр байна. Гэхдээ яг одоо миний бичих т х энэх жижиг цаасан дээр багтахаарг й их үү үү ү болох нь тодорхой л доо. Тэгэхлээр “Би цааш нь бичих юм уу? Яах юм?” Уг нь их сонирхолтой. Та нэг уншаад эхлэвэл бодлого бодохоо ч умартан, шимтэн уншиж дуусгана гэж м рийц х ? ө ө үү Энэ н х р юу г лэх гээд ингээд с р бадруулаад байна вэ? Бодлого, т х хоёрын аль нь чухал ө ө ө үү ү үү вэ? Алийг нь сонгох уу ? гэж бодож байна уу? “Юун олон юм асуудын. Нэг л юм асуу л даа” :)) Аль эсвэл та энэ н х р юун балай, дэмий олон долоон юм бичээд байна вэ? Яагад жинхэнэ ө ө ө үү ү ү г лбэрээ з гээр биччихэж, ажлаа хийхг й байгаа юм бэ? гэж бодож байна уу? “За яахав дээ. Б гдээрээ л тэгдэг юм. ” ү

Бодлогын хураангуй г лбэр: N оронтой б х хоёртын тоог агуулах хамгийн богино, цагаан ө үү ү толгойн дарааллаараа хамгийн эхний гийг хэвлэ. 

입력

Эхний м р нд тестийн тоо T (T ≤ 15). Дараагийн м р б р нэг тестийг илэрхийлэх ба ө ө ө ү оронгийн тоо N (N ≤ 15) агуулагдана.

출력

Тест б рийн харгалзах хариуг шинэ м р нд хэвлэнэ.

예제 입력 1

2
2
3

예제 출력 1

00110
0001011100

힌트

Хоёртын тоог N оронтой болгохын тулд 0-ээр эхл лнэ. Жишээ нь 3 оронтой б х үү ү хоёртын тоог жагсаан бичвэл 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 болох ба эдгээрийг б гдэнг нь ү агуулах хамгийн богино, цагаан толгойн дарааллаар хамгийн эхэнд байрлах г ү 0001011100 байна.