시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB222100.000%

문제

Luka je davne 2003. godine došao na DMIH deset dana ranije kako bi uhvatio koju korisnu informaciju prisluškujući sastavljače zadataka koji svakodnevno šeću po Cresu i šapćući raspravljaju o zadacima.

Grad Cres zamišljamo kao koordinatnu mrežu u ravnini. Sastavljači kreću od hotela koji se nalazi na koordinati (0, 0) i kreću se tako da se u svakom koraku pomaknu po koordinatnoj mreži za jediničnu udaljenost u jednom od četiri smjera – na istok (u pozitivnom smjeru osi x), sjever (u pozitivnom smjeru osi y), zapad ili jug.

Luka se nalazi na koordinati (x, y) i može čuti što sastavljači pričaju samo u trenucima kada se oni nalaze u njegovoj neposrednoj blizini tj. na poziciji na kojoj se nalazi Luka ili na nekoj od osam susjednih pozicija (gledajući vodoravno, okomito i dijagonalno). Odredite redne brojeve koraka nakon kojih se sastavljači nalaze na poziciji na kojoj ih je Luka mogao čuti.

입력

U prvom redu nalaze se dva cijela broja x i y (−10 000 ≤ x, y ≤ 10 000) međusobno odvojena jednim razmakom – pozicija na kojoj se nalazi Luka.

U drugom redu se nalazi cijeli broj k (1 ≤ k ≤ 100 000) – broj koraka.

U trećem redu se nalazi niz od k znakova koji opisuje put kojim su sastavljači šetali. Svaki znaku u tom nizu je veliku slovo: “I”, “S”, “Z” ili “J” koje označava smjer – istok, sjever, zapad ili jug.

출력

Ako Luka u niti jednom trenutku nije mogao čuti sastavljače, ispišite “-1”.

Inače, ispišite tražene redne brojeve koraka iz teksta zadatka – rastućim redoslijedom i svaki u zasebni red.

예제 입력 1

2 2
3
III

예제 출력 1

-1

예제 입력 2

0 1
3
IJI

예제 출력 2

0
1

예제 입력 3

-1 0
8
JJZZSSIS

예제 출력 3

0
1
5
6
7
8