시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2 초 512 MB 8 4 3 50.000%

문제

Nadszedł czas wypłaty kieszonkowego. Mama jest zachwycona tym, jak Bajtek i Bajtolina posprzątali pokój. Zdecydowała, że przeznaczy na kieszonkowe część banknotów ze swojego portfela, ale w taki sposób, żeby dzieci były w stanie podzielić się pieniędzmi po równo. Mama nie ma czasu na rozmienianie pieniędzy ani na zbędne dyskusje – w razie potrzeby dzieci same rozmienią otrzymane banknoty w kiosku.

Oficjalną walutą Bajtocji jest bajtalar. Najmniejszym dostępnym nominałem jest 1 bajtalar. Wobec tego kwotę b bajtalarów można rozdzielić po równo między dwie osoby dokładnie wtedy, gdy b jest parzyste.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 1 000 000) oznaczająca liczbę banknotów w portfelu mamy. W drugim wierszu znajduje się n liczb całkowitych a1, a2, . . . , an (1 ≤ ai ≤ 1000) oznaczających nominały tych banknotów.

출력

Na wyjście należy wypisać maksymalną sumę nominałów banknotów, które mama może przeznaczyć na kieszonkowe, tak aby dzieci mogły się podzielić otrzymaną kwotą po równo.

Jeśli nie da się wybrać z portfela żadnej dodatniej liczby banknotów, tak aby ten warunek był spełniony, mama musi niestety udać się do bankomatu. W takim wypadku na wyjście należy wypisać słowo NIESTETY.

예제 입력 1

5
2 4 3 3 3

예제 출력 1

12

예제 입력 2

1
5

예제 출력 2

NIESTETY