시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB97466.667%

문제

U maloj kućici na livadi, u kojoj jela s roštilja po recepturi starih leskovačkih majstora priprema Kostadin Stefanović, objeduju Matej i gospodin Malnar. Ovoga puta je Matej sazvao sastanak, a tema razgovora je izrada novog sustava za evaluaciju, starog je ipak vrijeme donekle pregazilo. Gospodin Malnar se sa svime složi te nadoda: “...i evaluator mora biti elokventniji.”. “Elokventniji? Kako to misliš elokventniji?! Jesi li siguran da su ovo vrganji?”, odgovorio je Matej. Gospodin Malnar mu tada objasni kako mu je dosta gledanja u jedne te iste poruke poput Točno!, Prekoračeno vremensko ograničenje! ili Pogreška pri kompilaciji!. Evaluatori bi se trebali prilagoditi zadatku i ponekad prokomentirati izlaz natjecateljeva programa, ipak je budućnost u umjetnoj inteligenciji. Vaš je zadatak pomoći Mateju da izradi prototip jednog takvog evaluatora.

Zamislite zadatak u kojem natjecatelj u jednoj liniji mora ispisati matematički izraz oblika:

<broj><operacija><broj>=<broj>

pri čemu <broj> označava bilo koji pozitivan cijeli broj manji ili jednak 109 bez vodećih nula, a <operacija> je jedan od znakova +, -, * ili / koji predstavlja jednu od četiri osnovne matematičke operacije. Izraz koji zadovoljava ova svojstva je dobro formatiran. Elokventni će evaluator na ovom zadatku prikazati jednu od sljedećih poruka:

  • Tocno – ispisan je matematički ispravan izraz koji je dobro formatiran.
  • Izraz nije ispravno formatiran – ispisani izraz ne odgovara zadanom formatu.
  • Netocno, umjesto <izraz1> mogli ste ispisati <izraz2> – ispisani izraz (<izraz1>) je dobro formatiran, ali nije matematički točan te je promjenom najviše dva znaka u ispisu bilo moguće dobiti potpuno (matematički i formatom) ispravan izraz (<izraz2>).
  • Potpuno netocno – ispisani izraz je dobro formatiran, matematički nije točan i nije ga moguće ispraviti koristeći najviše dvije zamjene znakova.

입력

U prvoj se liniji nalazi riječ od najviše 30 znakova koja predstavlja natjecateljevo rješenje iz teksta zadatka. Ta riječ će se sastojati isključivo od dekadskih znamenaka (0, 1, . . . , 9), osnovnih računskih operatora (+, -, *, /) i znaka jednakosti (=).

출력

U jedini redak ispišite odgovarajuću poruku elokventnog evaluatora iz teksta zadatka.

예제 입력 1

1++1=2

예제 출력 1

Izraz nije ispravno formatiran

예제 입력 2

2+3=6

예제 출력 2

Netocno, umjesto 2+3=6 mogli ste ispisati 3+3=6