시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB333100.000%

문제

Uslijed globalne pandemije COVID-19, nacionalni je stožer civilne zaštite donio novi niz smjernica i uputa s ciljem prevencije daljnjeg širenja zaraze među populacijom. Jedna od smjernica odnosi se na obavezno nošenje zaštitnih maski u svim ugostiteljskim objektima, što uključuje i gostionice, odnosno birtije.

Na vratima jedne lokalne birtije odmah je osvanuo natpis OBAVEZNO NOŠENJE MASKI!!!. Međutim, budući da se radi samo o smjernicama, vlasnici birtije ne mogu natjerati svoje posjetitelje da nose maske. Primijetili su da se u birtiji trenutno nalazi a ljudi koji nose maske i b ljudi koji ne nose maske, te im je također poznato da će tijekom večeri u birtiju doći još n ljudi. Duboko razumijevanje ljudske prirode uz dobro poznavanje vlastitih mušterija omogućilo je vlasnicima da s nevjerojatnom prezinošću zaključe kako će i-ti novopridošli gost staviti masku ako i samo ako je birtija prije njegovog ulaska prazna ili se u birtiji nalazi barem pi% ljudi koji nose maske.

Nažalost, vlasnici birtije ne znaju kojim će redoslijedom gosti dolaziti u birtiju, ali znaju da nitko neće otići. Stoga ih zanima koji je najmanji, a koji najveći broj ljudi koji će u birtiji nositi maske nakon što uđe svih n gostiju.

입력

U prvom se retku nalaze dva cijela broja a i b (0 ≤ a, b ≤ 109) iz teksta zadatka.

U drugom se retku nalazi prirodan broj n (1 ≤ n ≤ 500 000) iz teksta zadatka.

U i-tom od sljedećih n redaka nalazi se realan broj pi (0 ≤ pi ≤ 100) iz teksta zadatka. Svaki od brojeva pi bit će zapisan na dvije decimale te će slijediti znak '%' (ASCII 37).

출력

U jednom je retku potrebno ispisati dva cijela broja koji redom označavaju najmanji i najveći broj ljudi koji će u birtiji nositi maske nakon što uđe svih n gostiju.

예제 입력 1

5 5
1
51.05%

예제 출력 1

5 5

예제 입력 2

4 6
2
0.00%
45.00%

예제 출력 2

5 6

예제 입력 3

11 19
6
96.47%
30.66%
77.61%
26.20%
36.54%
60.57%

예제 출력 3

13 14