시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 1024 MB 42 34 25 83.333%

문제

En minigolfanläggning har $N$ stycken banor. Varannan bana (udda nummer) är så kallad "par 2" och varannan (jämna nummer) är "par 3", där "par" är det rekommenderade antalet slag en golfspelare ska klara en viss bana på. Det finns också en regel som säger att om man slår fler än $7$ slag på en bana räknas det ändå bara som $7$ slag vid sammanräkningen.

Skriv ett program som, givet antalet slag du använt på varje bana, beräknar det sammanlagda resultatet över/under par. 

입력

Först en rad med ett heltal $N$, antalet banor, där $2\le N\le 10$. Sedan en rad med $N$ heltal mellan 1 och 10: antalet slag du använt på varje bana.

출력

En rad med ett heltal, det sammanlagda resultatet över/under par.

예제 입력 1

3
5 3 1

예제 출력 1

2

예제 입력 2

6
1 9 1 1 1 1

예제 출력 2

-3

출처

Olympiad > Swedish Olympiad in Informatics > 2017 > Qualification 1번

  • 문제를 만든 사람: Johan Sannemo