시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dziadek i babcia mają łącznie N lat. Dziadek ma dwa razy tyle, ile babcia miała wtedy, kiedy on miał tyle, ile babcia ma teraz. Ile lat ma babcia?

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba T określająca liczbę zestawów testowych. W kolejnych T liniach znajdują się pojedyncze zestawy testowe. Każdy zestaw testowy składa się z dodatniej całkowitej liczby N oznaczającej sumaryczny wiek staruszków. N jest nie większe niż pewien górny limit G.

출력

W kolejnych T liniach wyjścia powinien znajdować się zaokrąglony do jedności wiek babci, chyba że numer testu (licząc od 1) jest podzielny przez liczbę X - wtedy należy wypisać ”AMPPZ 2010” (cudzysłów podany jest tylko dla wyróżnienia tekstu, na wyjściu nie powinien się pojawić).

제한

  • X - największa liczba, której kwadrat i sześcian łącznie są złożone ze wszystkich cyfr od 0 do 9, przy czym każda cyfra występuje dokładnie jeden raz
  • G - jest równe 22i, gdzie i to czwarta liczba od lewej dziewiątego w kolejności leksykograficznej ciągu odpowiadającego takiemu wypełnieniu liczbami 0, 1, ..., 8 kwadratu 3x3, by sumy liczb we wszystkich wierszach i kolumnach były sobie równe (ciągowi a0, ..., a8 odpowiada kwadrat )
  • T - jest nie większe niż największy dzielnik liczby A=1 000 036 000 099, który jest mniejszy od A

예제 입력 1

1
112

예제 출력 1

48