시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB822100.000%

문제

Początkowo zadanie to miało być o historii bawełny. Muszę Wam jednak szczerze wyznać, że wena twórcza opuściła mnie zupełnie podczas układania do niego treści. Postanowiłem więc zrezygnować z owej historii i nie owijając w bawełnę, podać Wam treść zadania w wersji surowej:

Znajdź g-ty leksykograficznie m-elementowy podzbiór zbioru {1, 2, ..., n}.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba naturalna d (1 ≤ d ≤ 100), określająca liczbę testów, których opisy znajdują się w kolejnych liniach.

Każdy test składa się z jednej linii, zawierającej liczby całkowite m, n oraz g (1 ≤ m ≤ n ≤ 500, 1 ≤ g). g będzie zawsze poprawną wartością.

출력

Dla każdego testu wypisz linię zawierającą posortowany rosnąco g-ty leksykograficznie podzbiór.

예제 입력 1

3
3 5 4
3 5 2
2 2 1

예제 출력 1

1 3 4
1 2 4
1 2