시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB81685783.824%

문제

„Promocja tu promocja tam, promocję zaraz dam tu Wam. Tarampampam.” — taka oto wesoła piosenka płynie ostatnio z megafonów supermarketu Stonka. A zasady promocji są następujące. Każdy klient zostawia w sklepie pewną kwotę pieniędzy. Na koniec dnia, dyrekcja sklepu losuje pewien numerek k. Następnie znajduje klienta, który wydał w sklepie k-tą co do wartości kwotę pieniędzy i wysyła mu darmową czekoladę z orzechami (oczywiście „Wyprodukowano dla dyskontu spożywczego Stonka”). Chciałbyś pewnie zapytać, a jak wybrać szczęśliwca, w przypadku, gdy kwoty wydawane przez klientów nie są unikalne? My tu jesteśmy od zadawania pytań, a Twoim zadaniem jest jedynie znaleźć wartość k-tej co do wielkości (licząc od najmniejszej do największej) kwoty wydanej danego dnia.

입력

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna d (1 ≤ d ≤ 100), określająca liczbę testów.

Pierwsza linia testu zawiera liczbę klientów n, którzy odwiedzili Stonkę danego dnia oraz numerek k (1 ≤ n ≤ 1000000; 1 ≤ k ≤ n). W drugiej linii testu znajduje się n liczb całkowitych oznaczających kwoty zostawione w sklepie przez kolejnych klientów. Kwoty są liczbami całkowitymi z przedziału [1; 100000].

출력

Dla każdego testu wypisz wartość k-tej co do wielkości kwoty zostawionej w Stonce.

예제 입력 1

2
5 3
3 4 2 2 2
5 5
3 4 2 2 2

예제 출력 1

2
4