시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Ekipa realizująca koncert znanej gwiazdy muzyki pop stanęła przed nie lada problemem. Gwiazda zażyczyła sobie bowiem, aby podczas trwania koncertu została oświetlona na precyzyjnie określony i niebanalny kolor. Technicy ekipy używają do oświetlenia gwiazdy 10 reflektorów, które jednocześnie oświetlają ją z różnych kierunków w precyzyjnie dobranych kolorach, aby efekt kompozycyjny całej sceny był zachowany. Musisz pomóc technikom określić jaki kolor zostanie uzyskany w centralnym miejscu, w którym znajduje się gwiazda.

입력

Pierwsza linia wejścia zawiera małą liczbę całkowitą z – liczbę zestawów danych występujących kolejno po sobie. Opis jednego zestawu jest następujący:

Składa się on z 10 linii, każda złożona z trzech liczb całkowitych r, g, b oddzielonych spacjami (0 ≤ r, g, b ≤ 255) oznaczającymi odpowiednio zawartość trzech podstawowych barw światła w kolejnych reflektorach. Przyjmujemy, że kolor światła oświetlający gwiazdę będzie prostym uśrednieniem kolorów pochodzących od wszystkich 10 używanych reflektorów.

출력

Dla każdego zestawu danych wypisz trzy liczby całkowite r, g, b stanowiące opis trzech składowych koloru światła padającego na gwiazdę, będące uśrednieniem światła padającego z reflektorów. Podaj wynik uwzględniając zaokrąglenie matematyczne do najbliższej liczby całkowitej, tzn. cyfry od 1 do 4 w dół, natomiast od 5 do 9 w górę.

예제 입력 1

1
0 0 255
0 255 0
0 255 255
255 0 0
255 0 255
255 255 0
255 255 255
0 0 0
206 4 105
200 0 100

예제 출력 1

143 102 123