시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Ciężkie jest życie latającego smoka! Wydawałoby się, że nic prostszego – w długiej i głębokiej dolinie jest mnóstwo pastwisk ułożonych jedno za drugim. Na każdym z tych pastwisk jest pewna liczba owiec. Nic tylko ucztować nieustannie, lecz kodeks honorowy smoków pozwala na tylko jedną ucztę dziennie polegającą na pożarciu wszystkich owiec z jednego pastwiska.

Smok ma również inne problemy. Jeżeli przeleci nad jakimś pastwiskiem, to wszystkie owce uciekają w popłochu i już więcej się na nim nie pojawiają. Ponadto zbocza doliny są tak wysokie, że nawet smok nie jest w stanie nad nimi przelecieć. Musi on zatem lecieć wzdłuż doliny (może wybierać z której strony doliny przyleci danego dnia) i jeżeli zje owce z pastwiska x to wszystkie owce z pastwisk nad którymi przelatuje (1 . . . x − 1 albo x + 1 . . . n) przepadają bez wieści.

Jest też drugi problem – pod koniec każdego dnia na każdym pastwisku stan owiec zmniejsza się o 1 w wyniku różnych przyczyn (wilki, choroby, ucieczki, pogłoski o latających smokach w okolicy). Z tego powodu smok ma nie lada dylemat – czy bardziej opłaca się napadać na pastwiska po kolei i patrzeć jak z najliczniejszych pastwisk znikają owce, czy też zacząć od tych największych, ale płosząc po drodze wiele mniejszych.

W końcu smok postanowił rozwiązać problem w sposób nowoczesny i zamówił u Ciebie program.

입력

Pierwsza linia wejścia zawiera małą liczbę całkowitą z – liczbę zestawów danych występujących kolejno po sobie. Opis jednego zestawu jest następujący:

Składa się on z jednego wiersza. Na początku wiersza występuje jedna liczba całkowita k będąca liczbą pastwisk (1 ≤ k ≤ 10000). Po niej następuje k liczb całkowitych oddzielonych spacjami (z przedziału [0 . . . 100000]) odpowiadających liczbie owiec na kolejnych pastwiskach.

출력

Dla każdego zestawu danych wypisz jedną liczbę – maksymalną liczbę owiec, które może zjeść smok.

예제 입력 1

1
5 1 10 3 10 1

예제 출력 1

20