시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 12 9 9 75.000%

문제

Bajtazar jest kustoszem w Bajtockim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W ramach najnowszej ekspozycji do muzeum został dostarczony ogromnych rozmiarów obraz autorstwa Bajtassa. Pracownicy muzeum niezwłocznie powiesili obraz na największej ścianie w muzeum.

Tuż przed rozpoczęciem ekspozycji Bajtazar postanowił upewnić się osobiście, czy została ona odpowiednio przygotowana. Wszedł właśnie do sali, w której wystawione jest dzieło Bajtassa, i zaczął mu się dokładniej przyglądać. Niestety nie był w stanie zinterpretować przesłania obrazu. W jego głowie pojawiła się niepokojąca myśl, że być może obraz powinien był zostać zawieszony inaczej, obrócony o 90 stopni!

Do otwarcia wystawy zostało bardzo niewiele czasu, więc Bajtazar wolałby nie prosić pracowników o przewieszenie obrazu, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Na szczęście Bajtazar może łatwiej sprawdzić swoją hipotezę - ma on do dyspozycji reprodukcję obrazu w formie elektronicznej. Pomóż mu i napisz program, który obróci obraz zawarty w reprodukcji o 90 stopni w prawo.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n oraz m (1 ≤ n, m ≤ 1000), oznaczające wymiary obrazu. Dalej następuje opis reprodukcji obrazu: n wierszy zawierających po m znaków '.' oraz '#'.

출력

Twój program powinien wypisać na wyjście opis obróconej o 90 stopni w prawo reprodukcji obrazu, w postaci m wierszy, z których każdy zawiera n znaków '.' oraz '#'.

예제 입력 1

14 9
.........
.........
.#######.
.#..#....
.#..#....
.#######.
.........
.........
.####....
.#..#....
.#..#....
.#######.
.........
.........

예제 출력 1

..............
..####..####..
..#..#..#..#..
..#..#..#..#..
..####..####..
..#.....#..#..
..#.....#..#..
..#.....#..#..
..............