시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 476 151 127 30.529%

문제

Bajtazar kupuje meble przez Internet. Znalazł już ładny stół i zestaw krzeseł. Teraz zastanawia się, ile krzeseł może kupić, tak aby wszystkie zmieściły się przy stole.

Stół ma prostokątny blat o wymiarach A × B centymetrów. Z kolei siedzisko krzesła, patrząc z góry, to kwadrat o wymiarach K × K centymetrów. Dalej będziemy traktować stół jako prostokąt, a krzesła - jako kwadraty.

Nad jednym z brzegów siedziska (kwadratu) znajduje się oparcie. Każde krzesło należy ustawić oparciem przy stole, tzn. brzeg z oparciem powinien pokrywać się z pewnym brzegiem stołu. Ponadto siedzisko powinno w całości znajdować się pod blatem. Oczywiście żadne dwa krzesła nie mogą na siebie nachodzić. W naszych rozważaniach pomijamy nogi od stołu (możemy założyć, że są nieskończenie cienkie i znajdują się w rogach blatu). Ile krzeseł zmieści się pod stołem?

입력

W jedynym wierszu wejścia znajdują się trzy liczby całkowite A, B i K (1 ≤ A, B, K ≤ 500 000 000) oznaczające, odpowiednio, wymiary blatu stołu oraz wymiar siedziska krzesła.

출력

Twój program powinien wypisać na wyjście maksymalną liczbę krzeseł, które zmieszczą się przy stole.

예제 입력 1

15 18 4

예제 출력 1

10

 

Rysunek pokazuje przykładowe rozmieszczenie krzeseł przy stole. Oparcia zostały zaznaczone pogrubionymi odcinkami. Nie jest możliwe ustawienie jedenastu krzeseł.

예제 입력 2

12 8 4

예제 출력 2

6