시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Bajtazar prowadzi w Bajtogrodzie wypożyczalnię nart. Jest to biznes sezonowy, bo liczba turystów wypożyczających narty mocno zależy od pogody. Żeby interes się opłacał, Bajtazar postanowił starannie zaplanować, kiedy otworzy i zamknie wypożyczalnię.

W tym celu sprawdził prognozowane opady śniegu w ciągu najbliższych dni i zaczął się zastanawiać, kiedy byłoby mu wygodnie otworzyć wypożyczalnię. Stwierdził, że najlepiej, by wypożyczalnia była czynna przez pewną liczbę kolejnych dni, a długość działania wypożyczalni była dobrana tak, by średnie opady śniegu w czasie otwarcia wypożyczalni były jak największe. Wszystko wydawało się proste, jednak po chwili Bajtazar znów zerknął na ekran komputera i okazało się, że prognoza pogody zmieniła się. Co gorsza, chwilę później okazało się, że w dniu, kiedy Bajtazar zamierzał otworzyć wypożyczalnię, przyjeżdżają do niego niespodziewani goście i musi on zmienić plany. To spowodowało, że Bajtazar podszedł do sprawy poważniej i zapragnął mieć program, który pomoże mu w planowaniu.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i z (1 ≤ n, z ≤ 500 000). Oznaczają one liczbę dni objętych planami Bajtazara oraz liczbę zdarzeń, jakie miały miejsce. W drugim wierszu znajduje się ciąg n liczb całkowitych si (0 ≤ si ≤ 20 000 000). Liczba si to prognozowana wielkość opadów śniegu w trakcie i-tego dnia (dni numerujemy kolejno od 1 do n), w milimetrach.

W każdym z kolejnych z wierszy znajduje się opis jednego zdarzenia. Zdarzenia podane są w porządku chronologicznym. Opis zdarzenia rozpoczyna się od litery tj (tj ∈ {P, Z}). Jeśli tj = P, to w dalszej części wiersza znajdują się dwie liczby całkowite dj oraz pj (1 ≤ djn, 0 ≤ pj ≤ 20 000 000,). Oznaczają one, że zaktualizowana została prognoza pogody na dzień dj i od teraz przewiduje ona opad pj milimetrów śniegu. Może się zdarzyć, że nowa prognoza przewiduje takie same opady, jak poprzednia. Jeśli zaś tj = Z, to w dalszej części wiersza znajduje się jedna liczba całkowita wj (1 ≤ wjn). Oznacza ona, że Bajtazar planuje otworzyć wypożyczalnię w dniu numer wj i chciałby wiedzieć, jaki jest największy możliwy średni opad śniegu w trakcie pewnego odcinka czasu, który zaczyna się w dniu wj. Możesz założyć, że w danych wejściowych występuje co najmniej jedno zdarzenie typu Z.

출력

Twój program powinien wypisać na wyjście po jednym wierszu z odpowiedzią dla każdego zdarzenia typu Z. Odpowiedzią dla jednego zdarzenia jest średni opad śniegu w trakcie działania wypożyczalni, jeśli wypożyczalnia zaczęłaby działanie w dniu wj i działała przez pewną liczbę kolejnych dni dobranych tak, by średni opad śniegu był jak największy. Wynik należy podać w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego, wypisując najpierw licznik, następnie znak /, a po nim mianownik. Licznik i mianownik powinny być liczbami naturalnymi. Odpowiedzi powinny być podane w kolejności zgodnej z kolejnością zapytań w wejściu.

예제 입력 1

6 8
2 7 3 0 5 6
With 2
With three
P 3 of 5
On the one
With 5
P 4 17
With 2
With 4

예제 출력 1

7/1
7/2
14/3
11/2
29/3
17/1