시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Bituś i Bajtuś grają w "dwójkowego zbijaka". Gra toczy się na planszy złożonej z n pól ponumerowanych liczbami od 1 do n. Na każdym polu stoi jeden pionek. Gracze wykonują ruchy naprzemiennie. Ruch polega na zabraniu pionka z pola o numerze i i przesunięciu go na pole o numerze 2ki, dla dowolnego k ≥ 1, o ile takie pole istnieje. Jeśli na nowym polu stał jakiś pionek, to następuje wzajemne "bicie" i oba pionki zostają wyeliminowane z gry. Przegrywa gracz, który nie może wykonać żadnego ruchu.

Za każdym razem Bituś przygotowuje planszę (tzn. wybiera liczbę dodatnią n) oraz wspaniałomyślnie oddaje pierwszy ruch Bajtusiowi. Bituś jednak nie lubi przegrywać, więc postanowił wybierać zawsze taką planszę, na której drugi gracz ma strategię wygrywającą. Tak jest np. dla plansz o długościach 1, 10 lub 11. Nie chce jednak, by Bajtuś zaczął coś podejrzewać, więc za każdym razem musi wybrać planszę innego rozmiaru.

Poprosił Cię zatem o pomoc. Napisz program, który dla danej liczby k wypisze k-ty co do wielkości rozmiar planszy, na której drugi gracz ma strategię wygrywającą.

입력

W jedynym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita k (1 ≤ k ≤ 1 000 000 000).

출력

W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą równą rozmiarowi k-tej co do wielkości planszy gwarantującej zwycięstwo drugiemu graczowi.

예제 입력 1

2

예제 출력 1

10