시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dwa korniki postanowiły zjeść stary, drewniany płot. Płot ów składa się z n sztachet, których wysokości niekoniecznie są jednakowe. Korniki słyszały od znajomych termitów, że nic tak nie umila posiłku, jak trochę zdrowej rywalizacji. Postanowiły zatem zagrać w grę i jeść sztachety na przemian. Kornik w przypadającej na niego kolejce może zjeść jedną z krańcowych sztachet płotu lub obie na raz. Wiedząc, że każdy z korników tak wybiera sztachety, by w ciągu całej gry suma wysokości zjedzonych przez niego sztachet była jak największa, oblicz, ile drewna przypadnie każdemu z nich w udziale.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 1 000 000), określająca liczbę sztachet w płocie. Drugi wiersz zawiera ciąg n liczb całkowitych hi (1 ≤ hi ≤ 1 000 000 000), opisujących wysokości kolejnych sztachet.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać dwie liczby całkowite. Pierwsza z nich określa sumę wysokości sztachet, którymi pożywi się kornik rozpoczynający rozgrywkę, zaś druga, ile drewna przypadnie w udziale jego przeciwnikowi.

예제 입력 1

4
5 2 9 3

예제 출력 1

14 5

힌트

Pierwszy kornik w pierwszym ruchu może wybrać sztachetę o wysokości 5, o wysokości 3 lub obie na raz. Optymalnym ruchem jest zjedzenie sztachety o wysokości 5. Przeciwnik zjada wtedy sztachety o wysokościach 2 i 3.