시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
4 초 128 MB 21 6 3 17.647%

문제

Cukiernia Bajtazara otrzymała dwa pilne zamówienia na torty. Jak powszechnie wiadomo, torty mają warstwy. Cukiernia oferuje n różnych rodzajów warstw, a każdy produkowany tort zawiera dokładnie jedną warstwę każdego rodzaju. Zamówienie na tort określa kolejność, w jakiej należy układać warstwy.

Bajtazar zatrudnia n cukierników; i-ty cukiernik (dla 1 ≤ i ≤ n) potrafi wykonać warstwę rodzaju i. Cukiernik wykonuje swoją warstwę w ciągu jednej minuty (i w tym czasie może zajmować się tylko jednym tortem). Warstwy na każdym torcie należy układać jedna po drugiej. Prace nad tortami mogą przebiegać równolegle. W jakim czasie da się wyprodukować dwa zamówione torty?

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 1 000 000). Drugi i trzeci wiersz zawierają opisy, odpowiednio, pierwszego i drugiego zamówienia. Każdy z tych opisów to ciąg n parami różnych liczb całkowitych z zakresu 1 do n, określający rodzaje kolejnych warstw danego tortu, począwszy od warstwy położonej na szczycie tortu.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą - minimalną liczbę minut potrzebnych na wyprodukowanie zamówionych tortów.

예제 입력 1

3
1 2 3
3 2 1

예제 출력 1

4