시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Już jutro klasa Marcina pisze bardzo ważną klasówkę z matematyki! Koledzy Marcina podstępem dowiedzieli się, że jedyną rzeczą jaką trzeba będzie zrobić na klasówce, to wyliczyć sumę

Sn = d(1) + d(2) + ... + d(n)

dla różnych wartości n, gdzie d(i) oznacza liczbę dzielników liczby i. Niestety koledzy zapomnieli powiedzieć Marcinowi, jakie konkretnie wartości n pojawią się na klasówce. Jako, że Marcinowi (a przede wszystkim jego rodzicom) bardzo zależy na dobrej ocenie z matematyki, Marcin postanowił wziąć na klasówkę palmtopa, który zautomatyzuje jego pracę i zapewni mu zdobycie piątki, nawet jeżeli na klasówce pojawią się bardzo duże liczby n. Niestety Marcin nie potrafi programować, więc poprosił Ciebie o pomoc. Czy Twój program umożliwi mu zdobycie piątki?

Napisz program, który:

  • wczyta liczbę n,
  • obliczy wartość sumy Sn,
  • wypisze wynik.

입력

W pierwszym i jedynym wierszu znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 1012).

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą - wartość sumy Sn. Pamiętaj, że od poprawności Twojego programu zależy ocena Marcina!

예제 입력 1

5

예제 출력 1

10