시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 27 17 15 65.217%

문제

Niektóre dzieci nie potrafią wymawiać wszystkich liter, niektóre zaś czasem wymawiają litery poprawnie, a czasem nie. Kamil mówi czasem T zamiast K, ale zamiast T nigdy nie mówi K. Podobnie zamiast G mówi czasem D. Natomiast zamiast R mówi czasem L, a kiedy indziej F. Oczywiście czasami zdarza się, że wymawia literkę poprawnie. Tata Kamila zawsze się zastanawia, ile rzeczywistych słów może oznaczać wyraz, który wypowiedział jego syn (nie zastanawia się nad tym, czy są to poprawne wyrazy w języku polskim).

Napisz program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia to, co powiedział Kamil,
  • obliczy, ile różnych słów może to oznaczać,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.

입력

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia zapisano niepuste słowo wypowiedziane przez Kamila. Dla uproszczenia przyjmujemy, że słowo to zapisano za pomocą jedynie wielkich liter alfabetu angielskiego i jego długość wynosi co najwyżej 20.

출력

Twój program powinien wypisać (na standardowe wyjście) tylko jeden wiersz zawierający tylko jedną liczbę całkowitą, równą liczbie różnych słów, które może oznaczać słowo wypowiedziane przez Kamila.

예제 입력 1

FILIPEK

예제 출력 1

4