시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB114944322408540.546%

문제

Julka zaskoczyła wczoraj w przedszkolu swoją wychowawczynię rozwiązując następującą zagadkę:

Klaudia i Natalia mają razem 10 jabłek, ale Klaudia ma o 2 jabłka więcej niż Natalia. Ile jabłek ma każda z dziewczynek?

Julka odpowiedziała bez namysłu: Klaudia ma sześć jabłek, natomiast Natalia ma cztery jabłka.

Wychowywaczyni postanowiła sprawdzić, czy odpowiedź Julki nie była przypadkowa i powtarzała zagadkę, za każdym razem zwiększając liczby jabłek w zadaniu. Julka zawsze odpowiadała prawidłowo. Zaskoczona wychowawczyni chciała kontynuować ,,badanie'' Julki, ale przy bardzo dużych liczbach sama nie potrafiła szybko rozwiązać zagadki. Pomóż pani przedszkolance i napisz program, który będzie podpowiadał jej rozwiązania.

Napisz program, który:

  • wczyta (ze standardowego wejścia) liczbę jabłek, które mają razem obie dziewczynki oraz o ile więcej jabłek ma Klaudia,
  • obliczy, ile jabłek ma Klaudia i ile jabłek ma Natalia,
  • wypisze wynik (na standardowe wyjście).

입력

Wejście składa się z dwóch wierszy. Pierwszy wiersz zawiera liczbę wszystkich jabłek posiadanych przez dziewczynki, natomiast drugi - liczbę mówiącą, o ile więcej jabłek ma Klaudia. Obie liczby są całkowite i dodatnie. Wiadomo, że dziewczynki mają razem nie więcej niż 10100 (jedynka i sto zer) jabłek. Jak widać, jabłka mogą być bardzo malutkie.

출력

Twój program powinien wypisać (na standardowe wyjście) w dwóch kolejnych wierszach dwie liczby całkowite, po jednej w wierszu. Pierwszy wiersz powinien zawierać liczbę jabłek Klaudii, natomiast drugi - liczbę jabłek Natalii. Wiadomo, że dziewczynki zawsze mają całe jabłka.

예제 입력 1

10
2

예제 출력 1

6
4