시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Bituś i Bajtuś dostali od mamy tabliczkę czekolady. Czekolada jest prostokątem o wymiarach n × m, podzielonym na n · m kwadratowych cząstek. Zamiast po prostu podzielić się nią po połowie, postanowili zagrać w nowo wymyśloną grę. Oznaczyli pewną losowo wybraną cząstkę krzyżykiem i ustalili następujące zasady: będą wykonywać na przemian ruchy (Bituś zaczyna); każdy ruch polega na przełamaniu czekolady wzdłuż jednej z linii (poziomej lub pionowej) oddzielającej cząstki i zjedzeniu jednej z powstałych w ten sposób części. Ten, kto zje oznaczoną cząstkę, przegrywa.

Gra była bardzo emocjonująca i zakończyła się zwycięstwem Bajtusia. Niepocieszony Bituś zastanawia się na ile wybór oznaczonego pola miał wpływ na jego przegraną. Chciałby więc wiedzieć, ile spośród nm cząstek czekolady ma tę własność, że przy ich oznaczeniu Bituś przegra. Zakładamy, że obaj chłopcy grają optymalnie.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita t (1 ≤ t ≤ 10 000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. W kolejnych t wierszach znajdują się po dwie liczby całkowite n, m (1 ≤ n, m ≤ 109) oznaczające wymiary tabliczki czekolady.

출력

Na wyjściu należy zapisać dokładnie t wierszy z odpowiedziami do kolejnych testów z wejścia: w i-tym wierszu należy zapisać jedną liczbę całkowitą, oznaczającą liczbę cząstek czekolady, których oznaczenie na i-tej czekoladzie z wejścia prowadzi do przegranej Bitusia.

예제 입력 1

2
1 2
2 6

예제 출력 1

0
4