시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Jasio bardzo lubi lekcje wychowania fizycznego. Właśnie czeka na kolejną z nich i już wyobraża sobie, jak gra z kolegami w piłkę. Niestety, nauczyciel zarządził, że pewna grupa najsilniejszych uczniów z klasy będzie na tych zajęciach nosiła ławki.

Na zbiórce, nauczyciel ustawił swoich n uczniów w pojedynczym szeregu. Jasio zajmuje pozycję p-tą od lewej. Nauczyciel ma zamiar n - 1 razy przejść wzdłuż szeregu od lewej do prawej. Za każdym razem, będąc na pozycji i-tej, prosi uczniów stojących na pozycji i oraz i + 1 (jeśli nauczyciel jest na pozycji n-tej, to nic się nie dzieje), by siłowali się na rękę. Jeśli uczeń na pozycji i-tej okaże się silniejszy, to uczniowie zamieniają się miejscami. W przeciwnym wypadku nic się nie dzieje.

Dla każdego ucznia znana jest jego siła. Uczeń z większą siłą zawsze wygrywa pojedynek na rękę, a w przypadku równych sił następuje remis.

Oczywiście, po wykonaniu n - 1 przejść nauczyciela, uczniowie będą stali ustawieni niemalejąco według siły. Jasio chce oszukać nauczyciela. Gdy nauczyciel prosi go o zmierzenie się z kolegą z prawej, może on przykucnąć i udać, że wiąże sznurówki. Wtedy nauczyciel odpuszcza i idzie dalej. Jasio nie chce wzbudzić podejrzliwości nauczyciela, dlatego też nie może oszukać go więcej niż k razy.

Wyznacz najbliższe lewego końca szeregu miejsce, na którym Jasio może się znaleźć po ukończeniu zbiórki.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się trzy liczby całkowite n, p oraz k (1 ≤ n ≤ 100 000, 1 ≤ pn, 1 ≤ kn - 1). W kolejnym wierszu znajduje się n liczb całkowitych a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109). Są to wartości siły kolejnych uczniów w szeregu.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą — najmniejszy możliwy numer pozycji, na której znajdzie się Jasio, jeśli optymalnie wybierze momenty, w których przykucnie.

예제 입력 1

10 7 7
8 3 5 4 5 7 4 2 1 3

예제 출력 1

3