시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Masz dany ciąg liczbowy c i ciąg zapytań postaci: "Czy w ciągu ca, ca+1, ..., cb-1, cb istnieje trójka liczb taka, że istnieje trójkąt, którego długościami boków są te liczby?".

입력

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 1 000 000) będąca długością ciągu c. W drugim wierszu znajduje się n liczb całkowitych oznaczających ciąg c (1 ≤ ci ≤ 1 000 000 000). W trzecim wierszu znajduje się jedna liczba całkowita p (1 ≤ p ≤ 100 000). Każdy z następnych p wierszy zawiera dwie liczby całkowite a i b (1 ≤ ab ≤ 1 000 000) oddzielone pojedynczym odstępem.

출력

Na standardowe wyjście należy wypisać dokładnie p wierszy zawierających jedno słowo TAK lub NIE, w zależności od tego, czy w danym podciągu istnieje trójka liczb taka, że istnieje trójkąt, którego długościami boków są te liczby.

예제 입력 1

4
1 2 3 4
3
1 1
1 2
1 4

예제 출력 1

NIE
NIE
TAK