시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

W dalekiej Bajtocji Bajtazar zorganizował imprezę z okazji swoich osiemnastych urodzin. Zaprosił n - 1 kolegów i n koleżanek, więc było w sumie po n osób każdej płci. Co jakiś czas zmieniała się muzyka i za każdym razem każdy chłopiec prosił jedną ze znajomych dziewczyn do tańca. Bajtazarowi było smutno, bo nigdy nie udało się, by na parkiecie tańczyło n par. Stwierdził, że oznacza to, że istnieje pewien k-elementowy zbiór chłopców, którzy łącznie znają mniej niż k różnych dziewcząt. Pomóż Bajtazarowi znaleźć ten zbiór.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i m (1 ≤ n ≤ 200); n oznacza liczbę chłopców, zaś m - liczbę znających się par chłopców i dziewcząt. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta są ponumerowani od 1 do n. Kolejne m wierszy zawiera po dwie liczby a, b (1 ≤ a, bn). Jeden taki wiersz oznacza, że chłopiec a zna dziewczynę b. Wiadomo przy tym, że informacja o każdej znajomości wystąpi dokładnie raz na wejściu.

출력

Wyjście powinno zawierać dokładnie jeden wiersz z numerami chłopców w szukanym zbiorze. Numery te mogą być wypisane w dowolnej kolejności. W przypadku gdy istnieje wiele możliwych odpowiedzi, można wypisać dowolną z nich. Możesz założyć, że rozwiązanie zawsze istnieje.

예제 입력 1

3 5
1 2
2 2
3 1
3 2
3 3

예제 출력 1

2 1