시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB0000.000%

문제

Bajtazar i Bajtoni wybrali się do wesołego miasteczka. Odwiedzali to miejsce już wiele razy i dobrze znają wszystkie atrakcje, dlatego każdy z nich przygotował zawczasu listę swoich ulubionych atrakcji, które chciałby po kolei odwiedzić. Listy różniły się od siebie, dlatego przyjaciele zdecydowali się wykreślić z nich niektóre pozycje, tak, by stały się one identyczne. Nie chcą przy tym zmieniać oryginalnej kolejności z każdej z list. Dodatkowo, chcieliby, aby uzgodniony plan był najdłuższy możliwy. Ile różnych planów mogą w ten sposób uzyskać?

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n1 i n2 (1 ≤ n1,n2 ≤ 10000), oznaczające długości planów Bajtazara i Bajtoniego. Kolejne dwa wiersze zawierają listy atrakcji zaproponowane przez każdego z nich. Są to listy liczb całkowitych z przedziału [1,10000] pooddzielanych pojedynczymi odstępami, długości odpowiednio n1 i n2. Każda liczba określa jedną atrakcję w wesołym miasteczku.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą. Powinna to być liczba różnych planów zwiedzania wesołego miasteczka, które mogą utworzyć przyjaciele poprzez wykreślanie pozycji z zaproponowanych przez siebie list atrakcji modulo 1000000007.

예제 입력 1

4 5
1 2 3 1
1 1 3 2 1

예제 출력 1

2

출처

Camp > POI Training Camp > ONTAK 2009 6-2번