시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB124433.333%

문제

Hurra! Udało się złapać Godzillę, która bezczelnie wcinała kable telewizyjne. Powstał teraz problem, gdzie ją umieścić. Ktoś wymyślił, żeby zamknąć ją za pomocą trójkątnego ogrodzenia, w wierzchołkach którego rosną drzewa Bajtolasu. Oczywiście, należy zminimalizować pole obszaru zajmowanego przez trójkątną działkę z godzillą tak, aby Bajci mogli się cieszyć jak największą częścią swojego lasu. Oblicz, jak duży musi być ten trójkątny wycinek.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera liczbę n (3 ≤ n ≤ 2000). Kolejne n wierszy zawiera po dwie liczby xi, yi (-109 ≤ xi,yi ≤ 109). Oznaczają one współrzędne kolejnych drzew. Wiadomo, że żadne dwa drzewa nie rosną w tym samym punkcie. Wiadomo też, że nie wszystkie leżą na jednej linii.

출력

Należy wypisać jedną liczbę będącą dwukrotnością pola najmniejszego możliwego trójkąta. Nie interesują nas trójkąty zdegenerowane złożone z trzech współliniowych punktów. W takim czymś nie można przecież trzymać godzilli.

예제 입력 1

5
-7 4
-7 2
7 -2
-5 5
5 -4

예제 출력 1

4

출처

Camp > POI Training Camp > ONTAK 2009 6-3번