시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB4000.000%

문제

Żarłacz bitowy (Bitonis Appetitus) jest rzadkim stworzeniem żywiącym się słowami binarnymi. Podstawowym pokarmem żarłaczy są palindromy parzyste, czyli takie fragmenty słów binarnych o parzystej długości, które są takie same, niezależnie od tego czy czytamy je od lewej do prawej, czy wspak. Co ciekawe, po wybraniu palindromu żarłacz zjada jedynie jego drugą połówkę. Na przykład, jeśli dla słowa 010011, żarłacz zdecyduje się na palindrom 1001, to zje jedynie fragment 01, w wyniku pozostawiając słowo 0101. Żarłacze są stworzeniami niezwykle inteligentnymi, dlatego zawsze tak wybierają palindromy, żeby sumarycznie zjeść jak najwięcej bitów.

- Zadanie
Napisz program, który dla podanego słowa bitowego wyznaczy jego długość po posiłku żarłacza bitowego.

입력

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 100), oznaczająca długość słowa. Drugi wiersz wejścia zawiera słowo złożone z 0 i 1 złożone z n znaków.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia należy zapisać jedną liczbę całkowitą, oznaczającą liczbę bitów, które zostaną ze słowa binarnego po posiłku żarłacza bitowego.

예제 입력 1

6
100110

예제 출력 1

2

출처

Camp > POI Training Camp > ONTAK 2007 15번